SORUMLULAR

Ferhat Bezci

İmtiyaz Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü